Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Slå på

background image

Slå på

När du vill slå på headsetet håller du av/på-knappen
intryckt tills headsetet avger en ljudsignal och Nokia-
logotypen visas.

Headsetet försöker ansluta till en av de fyra senast använda
enheterna som stöder Bluetooth-profilen Hands-Free eller
den senast använda enehten som stöder Bluetooth-profilen
A2DP.

background image

K o m m a i g å n g

13

Om headsetet inte har kopplats ihop med en enhet går det
in i ihopkopplingsläge. Se ”Koppla ihop och ansluta
headsetet”, på sidan 13.