Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Stänga av

background image

Stänga av

Om du vill stänga av headsetet håller du strömbrytaren
intryckt tills headsetet piper och

Stänger av

visas.

Headsetet stängs av automatiskt om det inte ansluts till en
ihopkopplad enhet och inte används inom ca 30 minuter.