Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Felsökning

background image

Felsökning

Om du inte kan ansluta headsetet till den kompatibla
mobiltelefonen eller musikenheten gör du som följer:

Kontrollera att headsetet är laddat, påslaget och
hopkopplat med enheten.

Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på
enheten.

background image

A n v ä n d n i n g

26

Kontrollera att headsetet finns inom 10 meters avstånd
från enheten och att det inte finns några hinder, t. ex.
väggar eller andra elektroniska enheter mellan
headsetet och enheten.

Om den uppringandes namn inte visas på headsetdisplayen
fastän det finns sparat i mobiltelefonen som är ansluten till
headsetet, kanske telefonen inte är helt kompatibel med
headsetet.

background image

M e n y f u n k t i o n e r

27

4.