Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Justera volymen i headsetet

background image

Justera volymen i headsetet

Ändra headsetvolymen genom att
flytta fingret runt valknappen på det
beröringskänsliga området. Rör fingret
medurs för att öka volymen eller
moturs för att minska volymen.
Använd bara ett finger åt gången.

Du kan också använda knapparna på
den kompatibla mobiltelefonen eller musikenheten.

Du kan ändra volymen under ett samtal eller när du lyssnar
på musikspelaren eller radion.

background image

A n v ä n d n i n g

21