Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Låsa och låsa upp knapparna

background image

Låsa och låsa upp knapparna

Om du vill låsa eller låsa upp headsetets knappar (även
under ett samtal) trycker du kort på på-/av-knappen. När
knapparna är låsta visas

.

När du ringer eller tar emot ett samtal är knapparna
upplåsta tills samtalet avslutas, om du inte låser knapparna
manuellt under samtalet.

När knapplåset är på går det inte att stänga av headsetet
och följande knappsymboler visas inte: svara/avsluta-
knappen, bakåtspolningsknappen, framåtspolningsknappen,
stoppknappen och uppspelnings-/pausknappen.

Om du vill ställa in att headsetet ska låsa knapparna
automatiskt ser du ”Automatiskt knapplås”, på sidan 35.