Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Ringa ett samtal

background image

Ringa ett samtal

Använd mobiltelefonen som vanligt om du vill ringa ett
samtal när headsetet är anslutet till enheten.

Om telefonen stöder återuppringning av det senast
uppringda numret med headsetet trycker du två gånger på
knappen svara/avsluta när inget samtal pågår. Se även
”Samtalslistor”, på sidan 32.

Om enheten stöder röstuppringning med headsetet håller
du svara/avsluta-knappen nedtryckt i passningsläge och
fortsätter sedan enligt anvisningarna i telefonens
användarhandbok.

Om du vill avsluta ett samtal trycker du på knappen svara/
avsluta.

background image

A n v ä n d n i n g

23