Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Samtal väntar

background image

Samtal väntar

Samtal väntar är en nättjänst. För att kunna använda
samtal väntar måste mobiltelefonen ha stöd för profilen
Bluetooth Hands-Free 1.5, och dessutom måste samtal
väntar vara aktiverat i telefonen.

Om du vill besvara ett väntande samtal och parkera det
pågående samtalet, håller du svara/avsluta-knappen
intryckt.

Om du vill besvara ett väntande samtal och avsluta det
pågående samtalet, trycker du på svara/avsluta-knappen.

Om du vill avvisa ett väntande samtal och fortsätta det
pågående samtalet, trycker du två gånger på svara/avsluta-
knappen.

Om du vill växla mellan det aktiva och det parkerade
samtalet, håller du svara/avsluta-knappen intryckt.

Om du vill avsluta det aktiva samtalet och göra det
parkerade samtalet aktivt, trycker du på svara/avsluta-
knappen.

background image

A n v ä n d n i n g

25