Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Växla samtalet mellan headsetet och telefonen

background image

Växla samtalet mellan headsetet och

telefonen

Om du vill växla samtalet från headsetet till en ansluten
telefon håller du strömbrytaren intryckt (headsetet stängs
av) eller använder knapparna på telefonen.

Du växlar samtalet tillbaka till headsetet genom att slå på
headsetet eller hålla svara/avsluta-knappen intryckt (när
headsetet är på).

background image

A n v ä n d n i n g

24