Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Visa aktuell tid

background image

Visa aktuell tid

Tiden visas bara om headsetet är anslutet till en kompatibel
Nokia-enhet som skickar tiden till headsetet och
tidsvisningen är aktiverad på enheten.

background image

A n v ä n d n i n g

22

Om du vill visa tiden trycker du på menyknappen och håller
valknappen intryckt i huvudmenyn.

Om du vill visa tiden när knapparna är låsta håller du
valknappen intryckt.