Bluetooth Stereo Headset BH 903 - FM-radio

background image

FM-radio

Om du vill slå på FM-radion i headsetet trycker du på
menyknappen och väljer

. Om du har lyssnat på

musikspelaren stoppas spelaren.

När headsetet är i radioläge visas

. Headsetkabeln

fungerar som antenn för radion.

Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå.
Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan
skada hörseln.

background image

M e n y f u n k t i o n e r

31