Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Lyssna på radio

background image

Lyssna på radio

Om du vill bläddra genom sparade radiokanaler trycker du
flera gånger på framåt- och bakåtspolningsknapparna.

Om du vill göra en paus i radiolyssningen trycker du på
stoppknappen. Du fortsätter lyssna genom att trycka på
uppspelnings-/pausknappen.

background image

M e n y f u n k t i o n e r

32

Om du vill sluta lyssna på radio och avsluta radion trycker
du två gånger på stoppknappen.

Du kan också använda andra funktioner i headsetet, utom
musikspelaren, medan du lyssnar på radio. Tryck på
menyknappen och välj den önskade funktionen.

Följande indikatorer kan visas i radioläget:

Radion är stoppad.

Du söker framåt efter radiokanaler.

Du söker bakåt efter radiokanaler.

Staplarna bredvid indikatorn visar radiokanalens
signalstyrka. Ju fler staplar, desto starkare signal.