Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Sök efter en radiokanal

background image

Sök efter en radiokanal

Om du vill söka efter tillgängliga radiokanaler där du är,
håller du framåt- eller bakåtspolningsknappen intryckt i ca
2 sekunder. (Om du vill stoppa sökningen trycker du på
stoppknappen.)

När headsetet hittar en kanal börjar kanalen spelas upp och
kanalens namn, frekvens och signalstyrka visas. Kanalens
namn visas endast om kanalen använder RDS-teknik (Radio
Data Systems).

Spara kanalen i headsetet genom att hålla uppspelnings-/
pausknappen intryckt. Tryck sedan på framåt- eller
bakåtspolningsknappen för att bläddra till önskad
minnesplats och håll uppspelnings-/pausknappen intryckt.