Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Återställ

background image

Återställ

Återställ originalinställningarna genom att trycka på

Återställ

. Bekräfta genom att trycka på valknappen. Alla

inställningar du har sparat (t.ex. radiokanaler och
hopkopplade enheter) tas bort. Se även ”Radera eller
återställa inställningarna”, på sidan 25.

background image

I n f o r m a t i o n o m b a t t e r i

36

5.