Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Anslutningar

background image

Anslutningar

Om du vill hantera de Bluetooth-enheter som är
ihopkopplade med headsetet, väljer du

Anslutning

.

Om du vill koppla ihop headsetet med en kompatibel enhet
väljer du

Ihopkoppling

(om du vill avbryta ihopkopplingen

trycker du på valknappen). När

Koppla ihop?

visas trycker du

på valknappen och fortsätter enligt anvisningarna i ”Koppla
ihop och ansluta headsetet”, sidan 13. Om du börjar
ihopkopplingen när headsetet är anslutet till en enhet
avbryts anslutningen.

Om du vill visa de för tillfället ihopkopplade mobiltelefoner
som stöder Bluetooth-profilen Hands-Free väljer du

Samtalsanslutningar

. Om du vill visa de för tillfället

ihopkopplade musikenheter som stöder Bluetooth-profilen
A2DP väljer du

Musikanslutningar

. Den enhet som är

ansluten för tillfället visas med en ifylld cirkel. Om du vill
ansluta headsetet till en enhet eller koppla bort headsetet
från den, bläddrar du till enheten och trycker på
valknappen.

background image

M e n y f u n k t i o n e r

35