Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Automatiskt knapplås

background image

Automatiskt knapplås

Om du vill slå på eller av det automatisk knapplåset väljer
du

Autoknapplås

. När det automatiska knapplåset är på

låses knapparna efter 30 sekunder (när inget samtal pågår)
om du inte trycker på någon knapp under den tiden. Se även
”Låsa och låsa upp knapparna”, på sidan 21.