Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Ljusstyrka

background image

Ljusstyrka

Om du vill ställa in displayens ljusstyrka väljer du

Ljusstyrka

.

Tryck på någon av bläddringsknapparna för att välja önskad
nivå och tryck på valknappen.

background image

M e n y f u n k t i o n e r

34