Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Språk

background image

Språk

Välj språk för texterna som visas på headsetets display med

Språk

. Bläddra till önskat språk och tryck på valknappen.

Språket uppdateras automatiskt från den anslutna Nokia-
enheten om enheten tillhandahåller språkinställningen.