Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Musikspelaren

background image

Musikspelaren

Om du vill styra en kompatibel mobiltelefon eller
mobiltelefon som stöder Bluetooth-profilen A2DP med
knapparna på headsetet, trycker du på menyknappen och
väljer

. Om du har lyssnat på FM-radio på headsetet

stängs radion av.

Tips: Håll ned menyknappen om du vill komma åt
musikspelaren snabbt.

När headsetet är i musikspelarläge visas

. Vilka

musikfunktioner som är tillgängliga beror på enheten som
är ansluten till headsetet.

Om du vill välja nästa spår trycker du på
framåtspolningsknappen. Om du vill spela upp det aktuella
spåret från början trycker du på bakåtspolningsknappen.
Om du vill välja föregående spår trycker du två gånger på
bakåtspolningsknappen.

Om du vill lyssna på det valda spåret trycker du på
uppspelnings-/pausknappen.

background image

M e n y f u n k t i o n e r

29

Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå.
Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan
skada hörseln.

Om du vill spola den aktuella låten bakåt eller framåt håller
du ned framåt- eller bakåtspolningsknappen.

Du gör paus i uppspelningen och återupptar den genom att
trycka på uppspelnings-/pausknappen.

Om du vill stoppa uppspelningen trycker du på stoppknappen.
Om du vill spela upp det aktuella spåret från början när
spelaren stoppas, trycker du på uppspelnings-/pausknappen.

Om du vill avsluta musikspelaren trycker du på
stoppknappen två gånger.

Du kan också använda andra funktioner i headsetet, utom
radion, medan du lyssnar på musik. Tryck på menyknappen
och välj den önskade funktionen.

Följande indikatorer kan visas i musikspelaren:

Musikspelaren spelar upp musik.

Musikspelaren är pausad.

background image

M e n y f u n k t i o n e r

30

Musikspelaren är stoppad.

Musikspelaren snabbspolar spåren framåt eller
öppnar nästa spår.

Musikspelaren snabbspolar spåren bakåt eller
öppnar föregående spår.