Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Samtalslistor

background image

Samtalslistor

Om du vill visa samtalslistorna trycker du på menyknappen
och väljer

och önskad undermeny. Du kan visa de senast

ringda, mottagna och missade samtalen. När du ansluter
headsetet till mobiltelefonen överförs samtalsinformationen

background image

M e n y f u n k t i o n e r

33

från telefonen till headsetet, om telefonen har stöd för
funktionen.

Telefonen registrerar endast missade och mottagna samtal
om operatören stöder dessa funktioner och om telefonen är
på och inom operatörens serviceområde.

Ring upp ett nummer genom att bläddra till det och trycka
på svara/avsluta-knappen.