Bluetooth Stereo Headset BH 903 - Innehåll

background image

Innehåll

1. Inledning.................................................................... 6

Trådlös Bluetooth-teknik ......................................................................... 7

2. Komma igång ............................................................ 8

Knappar och delar...................................................................................... 8
Laddare....................................................................................................... 10
Ladda batteriet ........................................................................................ 11
Slå på och stänga av .............................................................................. 12

Slå på...................................................................................................... 12
Stänga av............................................................................................... 13

Koppla ihop och ansluta headsetet ................................................... 13

Koppla ihop och ansluta headsetet med en telefon ................. 13
Koppla ihop och ansluta headsetet med en musikenhet......... 15
Koppla ur headsetet ........................................................................... 16
Återansluta headsetet........................................................................ 16

Display........................................................................................................ 17

3. Användning ............................................................. 19

Bära headsetet......................................................................................... 19
Justera volymen i headsetet ................................................................ 20
Låsa och låsa upp knapparna............................................................... 21
Visa aktuell tid ......................................................................................... 21
Ringa ett samtal...................................................................................... 22

background image

I n n e h å l l

5

Besvara ett samtal .................................................................................. 23
Stänga av och slå på mikrofonen ....................................................... 23
Växla samtalet mellan headsetet och telefonen............................ 23
Samtal väntar........................................................................................... 24
Radera eller återställa inställningarna.............................................. 25
Felsökning ................................................................................................. 25

4. Menyfunktioner ...................................................... 27

Musikspelaren .......................................................................................... 28
FM-radio .................................................................................................... 30

Sök efter en radiokanal ..................................................................... 31
Lyssna på radio .................................................................................... 31

Samtalslistor............................................................................................. 32
Inställningar.............................................................................................. 33

Ljusstyrka............................................................................................... 33
Anslutningar ......................................................................................... 34
Automatiskt knapplås ........................................................................ 35
Språk ....................................................................................................... 35
Återställ.................................................................................................. 35

5. Information om batteri........................................... 36

Skötsel och underhåll.................................................. 38

background image

I n l e d n i n g

6

1.